glowne_KW

Księstwo Warszawskie

Styl „Księstwo Warszawskie” narodził się w Polsce na początku XIX w. i jest polskim odpowiednikiem stylu „Biedermeier” wywodzącego się z Austrii.

Charakteryzuje się licznymi ornamentami zdobniczymi, takimi jak rozety z rzeźbą w kształcie słoneczka, liry ze strzałkami oraz zdobnymi rastrowymi przeszkleniami.