Główne
HENRYKÓW w mediach społecznościowych

HENRYKÓW w mediach społecznościowych

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Klienci Henrykowa, zmiany otoczenia wymuszają również na Henrykowie zmianę sposobu komunikowania z Wami.
Dlatego też wychodząc naprzeciw pojawiliśmy się w szeroko pojętych mediach społecznościowych.

Znajdziecie nas na:
www.facebook.com/zwmahenrykow
www.instagram.com/zwmahenrykow
www.pinterest.co.uk/zwmahenrykow
www.twitter.com/zwmahenrykow
Serdecznie zapraszam do korzystania z nowych form komunikacji.[GS]